Aktualność Praw Sukcesu


Napoleon Hill, autor publikacji, poświęcił 25 lat życia na zbieranie, klasyfikowanie i organizowanie PRAW SUKCESU, opierając się na życiu i osiągnięciach takich ludzi jak: Henry Ford, Andrew Carnegie czy John D. Rockefeller. Teraz Ty także możesz poznać Prawa, których stosowanie odmieniło życia, kariery i losy wielu ludzi w ciągu ostatnich blisko 100 lat.


Sprawa jest nagląca, aby coraz więcej ludzi poznało te Prawa Sukcesu bo przeciętniactwo staje się ogromną plagą. Serdecznie zapraszam. 

Gloria